Grodzisko - ślady osadnictwa

Miejscowość Gródek jest kojarzona z dawnym grodem Wołyń znajdującym się nad Huczwą i Bugiem. Był to niegdyś wielki gród z dużym podgrodziem. Znajdowało się tu prawdopodobnie dwie osady. Gród Wołyń był miejscem strategicznym. Pełnił pewnie funkcje obronne, ponieważ wokół był otoczony wałami. Usytuowany był na dość dużym wzniesieniu, skąd rozpościerał się widok na całą okolicę. Położony był na szlaku pomiędzy Kijowem a Małopolską. Podczas wyprawy na Ruś gród zdobyty został przez Bolesława Chrobrego. Zniszczony został około roku 1259 przez Mongołów, wówczas najeżdżających te tereny. Około sto lat później w miejscu „zamczyska” powstał nowy gród o nazwie Gródek. Dzisiaj grodzisko w Gródku nad Bugiem zostało częściowo przebadane przez archeologów i odkryto tu prawdziwe skarby. Skarby te dotyczą pradawnych kultur i historii, która zaskoczyła samych archeologów. Sami oni określają to miejsce jako największe znalezisko na całej Lubelszczyźnie. Znaleziono tu ślady wczesnego osadnictwa, setki przedmiotów ceramicznych, monet, zapomniane cmentarzyska czy po prostu dawne ozdoby. Miejsce to jest jeszcze całkowicie niezbadane, bowiem aby to zrobić potrzebne są bardzo duże środki finansowe. W rzece Bug znaleziono co najmniej dwa miecze z V wieku. Po drugiej stronie Huczwy znajduje się „Księżycowa Mogiła” miejsce tajemnicze, chowające być może „wielkie” tajemnice.