Okres II wojny światowej

II wojna światowa tak jak na obszarze całej Polski odcisnęła swoje piętno, tak i tu w Gródku nad Bugiem. W połowie września wkroczyły tu oddziały armii radzieckiej, które wycofały się na początku października za Bug. Okupację przejęli Niemcy i po zarządzie Wehrmachtu ziemie te weszły w skład Generalnej Guberni, jako dystrykt lubelski. Niemiecka okupacja charakteryzowała się dużym okrucieństwem wobec Polaków i Żydów. Ukraińców przesiedlano na obrzeża miejscowości, celem zabezpieczenia siebie przed oddziałami polskiej partyzantki. Takie zachowanie wzbudzało jeszcze większą nienawiść Ukraińców do Polaków, a częściowo „usprawiedliwiało” Niemców. Większy terror zaczął się kiedy nacjonalistyczne bandy UPA zaczęły napadać na Polaków, masowo mordując i paląc. W ten sposób unicestwiono wiele ludzkich istnień i z powierzchni znikło wiele wiosek. W czasie II wojny w Gródku, w niewyjaśnionych okolicznościach zginęło 21 mieszkańców. Wieś została całkowicie spalona przez bojówki UPA. W 1945 roku znaczną część ludności ukraińskiej wysiedlono na tereny zabużańskie. Nielicznych pozostałych później wysiedlono na tereny zachodnie.