Rys historyczny

Początki miejscowości sięgają około 990 roku. Dzisiejszy Gródek dawniej zwany był Grodem Wołyń. Obok grodziska przepływa rzeka Bug. Tędy miał się przeprawiać w 1018 roku Bolesław Chrobry z wyprawą na Ruś przeciw księciu kijowskiemu Jarosławowi Mądremu. Z bitwą jaka się rozegrała 22 lipca 1018 roku pod Wołyniem związana jest następująca historia: Bolesław Chrobry zdecydował się na wyprawę na Ruś, bowiem Jarosław Mądry wypędził z Rusi zięcia Bolesława Świętopełka, a także zaatakował Brześć. Po zebraniu wojsk Bolesław Chrobry wyruszył na wyprawę wojenną na wschód. Dotarłwszy do grodu Wołyń przeciwników oddzielała rzeka Bug. Zaczęto budować most, ale w trakcie prac wojska obydwu stron urągały sobie niesamowicie. Przykładem może być wypowiedź wojewody ruskiego Budy, który zakrzyknął do Chrobrego „Oto ci przebodziem oszczepem brzuch twój tłusty”. W końcu Bolesław Chrobry na czele swoich wojsk przeprawił się wpław na drugą stronę, całkowicie zaskakując przeciwnika i odnosząc w ten sposób niekwestionowane zwycięstwo. Wojska nieprzyjaciela nie miały żadnych szans. Wygrana otworzyła Polakom drogę do zdobycia wielkich łupów na Rusi. Gród Wołyń powstał w IX wieku. Walory obronne uzyskał poprzez wały obronne i odcięcie głęboką fosą przyległej do Huczwy wysokiej skarpy. Do dziś zachowały się relikty wałów ziemnych grodziska. Dawniej wokół grodu znajdowały się zabudowania osadnicze. W XI wieku osadnictwo skupiło się po prawej stronie Huczwy, w bezpośredniej bliskości grodu. Cały kompleks osadniczy obejmował prawdopodobnie obszar około 15 hektarów. Gród ten położony był na ważnym szlaku handlowym wiodącym z Kijowa do Małopolski. Był również jednym z ośrodków Grodów Czerwieńskich, które na przełomie X i XI wieku przechodziły z rąk ruskich do polskich. Gród Wołyń został doszczętnie zniszczony podczas najazdów Mongołów na te tereny pomiędzy 1240 a 1259 rokiem. Obecna wieś Gródek powstała ponad sta lat później.