Walory przyrodnicze - flora i fauna

Gródek jest położony w Nadbużańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, ponadto w obszarze chronionym zwanym Błonia Nadbużańskie. Błonia to użytek o powierzchni około 190 hektarów. Jest on usytuowany na gruntach wsi Gródek i Czumów. Błonia obejmują obszary łąk, pastwisk nieużytków i gruntów rolnych. Łąki i pastwiska miejscami są porośnięte krzakami wierzbowymi. W niższych partiach spotykamy szuwary i tataraki. Wilgotne łąki porasta roślinność kserotermiczna. Na terenie użytku Błonia Nadbużańskie występuje około 700 gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunki chronione np. kosaciedz bezlistny, szczodrzeniec zmienny, pierwiosnek lekarski, łyszczec wiechowaty, ożota zwyczajna, arcydzięgiel litwor. Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu jest siedliskiem wielu gatunków ptaków, występuje tu znaczna populacja bobra i wydry. Znajduje się tu również obszar chroniony Natura 2000. Na terenach przylegających do Gródka znajduje się ścieżka historyczno-przyrodnicza Królewski Kąt.