Właściciele ziemscy

Pierwszym notowanym właścicielem Gródka był Paweł Jasieński herbu Gozdawa, starosta chełmski i bełski. Miało to miejsce w 1478 roku. Po śmierci Jasieńskiego majątek przejął jego syn również Paweł. Po bezpotomnej śmierci tego drugiego majątek przejęli krewni. W latach 1543-1585 właścicielem Gródka był Mikołaj Łysakowski herbu Lubicz. Był on podsędkiem bełskim i kasztelanem chełmskim. Po Mikołaju dziedziczył wieś jego syn Jarosław. W 1602 roku notuje się we wsi Zofię z Błożwi Łaszczową. W wyniku podziałów Gródek przeszedł w posiadanie Komorowskich i Daniłowiczów. W 1725 roku właścicielem wsi był Józef Kuropatnicki oraz sukcesorzy Sebastiana Łesieckiego. Po Józefie dziedziczył jego syn Ewarst Kuropatnicki, a współwłaścicielami byli Andrzej Michał Ciechowski, w 1746 roku Karol Prek, a w latach 1755-1784 Józef Woliński. Około 1790 roku gródek należał do Marcina Trębińskiego. Od którego majątek kupił Józef Krystyn Grodecki. Do 1870 roku wieś była w posiadaniu Grodeckich. Kolejnymi właścicielami wsi byli Helena i Józef Przygrodzcy, od których majątek odkupił Stanisław Chrzanowski herbu Poraj. W 1911 roku majątek Gródek odziedziczył Edward Chrzanowski, a w wyniku podziałów rodzinnych przejęła Gródek jego siostra Jadwiga Maria z Chrzanowskich Woroniecka, która była właścicielką do II wojny światowej.